Dwustronne tłumaczenie języka migowego

SLANT to pierwsza na świecie technologia oparta o AI umożliwiająca łatwą komunikację z osobami głuchymi w czasie rzeczywistym dzięki zastosowaniu technologii Intel RealSense.

Jak działa Slant

Skanowanie trójwymiarowych obrazów umożliwia precyzyjne rozpoznanie kluczowych punktów na dłoni. Zdobyte dane jesteśmy w stanie rozpoznać jako znaki Polskiego języka migowego (PJM).

SLANT to pierwsza na świecie technologia oparta o AI umożliwiająca automatyczne, dwustronne tłumaczenie języka migowego. Umożliwiając łatwą komunikację z osobami głuchymi w czasie rzeczywistym dzięki zastosowaniu technologii zaawansowanych sensorów optycznych.

Problemy społeczności głuchych

Społeczność głuchych zawsze napotykała bardzo wiele trudności korzystając z podstawowych usług oferowanych przez banki, urzędy, szpitale oraz inne instytucje publiczne.

 

Głusi w edukacji wyższej

 

Na możliwość kontynuowania edukacji osób głuchych w szkolnictwie wyższym ma wpływ przede wszystkim edukacja od najmłodszych lat w szkołach średnich/policealnych. Ważnym czynnikiem jest też ograniczona liczba materiałów oraz treści wykładowych w języku naturalnym dla osób niesłyszących – PJM. Jednak spośród wymienionych elementów, to właśnie niewiedza dotycząca specyfiki problemów osób głuchych w największym stopniu kształtuje ich sytuację w szkolnictwie wyższym. Z usługi wideo-tłumacza można było skorzystać w 7 proc. szkół wyższych wg. Raportu NIK z 2015r. Sytuacja ta na szczęścia ulega jednak szybkiej poprawie – liczba studentów w poprzednich latach kształtuje się około 2 000 – co roku Polskie uniwersytety wytwarzają ponad 500 głuchych studentów – co efektywnie powinno podwoić liczbę głuchych z wyższym wykształceniem w ciągu następnych 14 lat.

 

Tłumaczenie PJM na uczelniach

 

Tłumaczenie języka migowego na uczelniach wyższych jest zdecydowanie trudniejsze i mniej dostępne z uwagi na trudniejszy i specjalistyczny język używany przez wykładowców. Problem ten pogarsza także jedynie podstawowa znajomość PJM wielu tłumaczy.

 

Rozwiązanie SLANT na uczelniach

 

Nasza technologia posiada potencjał wspierania komunikacji pomiędzy uczelnią, a niesłyszącymi studentami i pracownikami uczelni. Po pierwsze naszym celem będzie ułatwienie komunikacji w sytuacjach rozmów twrzą w twarz – np.w dziekanacie. Co więcej poprzez opracowane technologie nauczania maszynowego będziemy posiadać funkcjonalność, po wcześniejszym przygotowaniu specjalistycznego słownictwa, tłumaczenia treści wykładów i zajęć w języku naturalnym dla głuchych studentów.

Jedynie około
500 TŁUMACZY PJM

Ograniczona umiejętność
czytania

Jedynie 6% podejmuje edukację na
uczelniach wyższych

16% bezrobocie
wśród głuchych

Alienacja
społeczna

Wspierają nas

Nominuj lokalizację

Znasz miejsce w którym nasza technologia mogłaby pomóc przełamać barierę komunikacji z osobami głuchymi?
Podaj nam adres, a my w momencie opracowania technologii skontaktujemy się z tą organizacją i zaproponujemy implementację naszego programu.